אשקלון מ7

יצירת התאמת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים, מוסדות ציבור, מסחר, תעסוקה, שצ"פ, ופארק עירוני משולבים במערכת כבישים מותאמת.
מרכז תחבורה כולל תחנת רכבת ומחלף