בריכות אידוי דרומיות ים המלח

קביעת מסגרת תכנונית לבריכות אידוי תעשייתיות המשמשות לאידוי תמיסות ושיקוע מלחים.