גשר הולכי רגל – תחנת תעופה

היקף בנייה: ???? מ"ר,  המזמין: ????, זמן הקמה: ????,  סטטוס: ????