דימונה, שכונת צפון מזרח

הקמת שכונה חדשה הכוללת אזורי מגורים א, ב ו ג'
אזורים למוסדות ציבור לחינוך ודת , מסחר ושצ"פ