אפקון

יצירה והתאמת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורים א 'ו ב',
אזור למוסדות ציבור לחינוך, מסחר ושצ"פ.