ירוחם

היקף בנייה: 163,580 מ"ר, זמן הקמה: 2014, סטטוס: מאוכלס

יצירה והתאמת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורים א 'ו ב',
אזור למוסדות ציבור לחינוך, מסחר ושצ"פ.