נווה זאב באר שבע

יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת נווה זאב פלח 3
ע"י שינוי ייעוד קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.