נתיבות מערב

היקף בנייה: 358,170 מ"ר, זמן הקמה: 2008, סטטוס: מותקן

יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים