נתיבות נווה נוי

יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכ' מגורים
ע"י אחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.