צריפין מתחם 4

היקף בנייה: 692,957 מ"ר, זמן הקמה: 2015, סטטוס: מאוכלס

הקמת שכונת מגורים המאופיינת בבנייה רוויה משולבת באזורים ירוקים נרחבים הכוללים מבנים בעלי ערך היסטורי, מתחמי מסחר ותעסוקה