צריפין

הקמת שכונת מגורים המאופיינת בבניה רוויה משולבת באזורים ירוקים נרחבים
הכוללים מבנים בעלי ערך היסטורי, מתחמי מסחר ותעסוקה.