שפרעם

היקף בנייה: 203,012 מ"ר, סטטוס: בתהליך אישור, יעוד: תעסוקה/תעשיות