תיכון אבו תלול

היקף בנייה: 5,411 מ"ר, המזמין: ????, זמן הקמה: ????, סטטוס: ????