תקנון הקרן ע"ש מרים ומשה ארמון ז"ל

תחרות סטודנטים לקבלת מלגה ע"ש מרים ומשה ארמון ז"ל
לפרויקטים באדריכלות ועיצוב פנים