מגורים, בנייה רוויה, תעשייה

סוגשם התכניתעירשטח התכנית בדונםהיקף בניה במ"רמס' יח"ד
סה"כ157615178251
מגוריםעיר הייןאשקלון2012189904011466
מזרחיתדימונה12106556503416
מ7 דרוםאשקלון6005760003600
גני יוחנןקריית עקרון10235028003138
מ- 6אשקלון12004800003000
צפון מזרח שלב ב'דימונה130040003000
מתחם 4צריפין7896929574152
נתיבות מערבנתיבות10503581701709
נווה זאבבאר-שבע2862366001407
צפון מזרחדימונה9901987001241
דרומיתירוחם7331635801018
פלח 5ערד4701600001000
מתחם 113ירוחם747112690677
החורשנתיבות24057205636
נתיב המעלהנתיבות4231238377
נווה נוינתיבות6942280246
החורשנתיבות11930903184
גבעוליםגבעולים26030000120
תבעת תע"שמעלות תרשיחא11024000150
סה"כ13250625581340537
בנייה רוויה (מגרשים קטנים)מתחם סוקולובבאר-שבע שכונה ד'645340204
שד' הסופרים באר שבע1637120232
הגיאערד2022300126
בית אשבולבאר-שבע211388130
מעונות לסטודנטים באר-שבע4557080
סה"כ48121718772
תעשייהמפעלי ים המלחסדום113502588776
עמק שרה שלב ו'באר-שבע1031662235
מזרחיאופקים985571035
עמק שרה שלב ד'באר-שבע846494129
דרומיאופקים782473779
שפרעםשפרעם360180000
עמק שרה שלב ו'- וישייבאר-שבע7769893
מפעל שניבאופקים3852340
מתחם ה' סדום7340228
ים המלח
מרכז אזרחירמת חובב19621680
מפעל וופרג'טאופקים1714554
עתירת ידע מגרש 109 באר שבע69602

תעסוקה, מגזר בדואי, מתחמי תחבורה ותוספות מסחר

סוגשם התכניתעירשטח התכנית בדונםהיקף בניה במ"רמס' יח"ד
סה"כ731369715
תעסוקהעיר הייןאשקלון10001123881
פארק סגולה ירקוניםפתח תקוה23171000000
רג"מ החדשהרמלה, גזר, מודיעין1352692000
מ 6אשקלון250000
מתחם נוריתבאר-שבע5041760
מרכז אזרחיבאר-שבע834560
גבעת תע"שמעלות תרשיחא32000
מע"צבאר-שבע עמק שרה1621002
א.ת עמק שרה שלב א'באר-שבע715067
בית אור-נסבאר-שבע37956
מלון זהר שכונה ג'באר-שבע54704
R.D. אלקטרוניקה באר-שבע עיר עתיקה11581
סה"כ47592601771
מגזר בדואישכונה 12לקייה292149948579
שכונה 20תל-שבע26085868442
שכונה 12,14 וחלק מ-13כסייפה35969030531
סה"כ9113048461552
מתחמי תחבורה ותוספת מסחרעיר הייןאשקלון11550000
תחנת רכבת טייבהטייבה5157000
תחנת רכבת תעופה9747000
תחנת רכבת ב"ש מרכזבאר שבע1943300
תחנת רכבת טירהטירה4543000
שרותי דרך עיר הבה"דיםרמת נגב37621950
עמק שרה- דלק אלוןבאר-שבע93965
תחנת רכבת רמלה מערברמלה193500

מבני ציבור, מחלפים, פארקים, מלונות

סוגשם התכניתעיר
שטח התכנית בדונםהיקף בניה במ"רמס' יח"ד
סה"כ6731363623713936
מבני ציבור וספורטמבני ציבור שכ' צפון מזרחיתירוחם323234000
אזור ספורטאופקים44877700
מתנ"ס י"אבאר-שבע4749787
בי"ס תיכון חדש לבניםנתיבות474910
סה"כ865366397
מחלףעיר הייןאשקלון656
פארקיםעיר הייןאשקלון47888759
מלונאותקלימיקסאשקלון10
מלון זהר
סה"כ10
תכנית שלדצפוןאשקלון3200288000015260
דרום מזרח אשקלון250012500007000
אזור הבניים מתחם עין בוקקאזור ים המלח
סה"כ5700413000022260
תכנית אב (אב)קריית עקרון, מזכרת בתיה וגזר
אשקלון50829
סה"כ50829
סקרים מתחמי מגורים ותעסוקה לאורך מסילה מזרחית במחוז מרכז
בינוי לביצוע*עיר היין - אשקלוןמגורים2012189904011000
תעסוקה10001123468
מתחם תחבורה11550000
מחלף656
פארק47888759
דרומיתירוחם7331635801018
מתחם 113ירוחם747112690677
צפון מזרחדימונה9901987001241

* לא חושב בסה"כ הכל

© כל הזכויות שמורות - ארמון