אזור תעשיה מזרחי אופקים

היקף בנייה: 571,035 מ"ר

יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור תעשיה אופקים צפון, ע"י שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.