אזור התעשייה עמק שרה שלב ד' ו- ו'

היקף בנייה: 494,129 + 662,235 מ"ר, המזמין: עיריית באר שבע, זמן הקמה: 1995, סטטוס: מאוכלס

שלב ד' – יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור התעשיה עמק שרה שלב ד' על ידי שינויים ביעוד קרקע, קביעת הנחיות ומגבלות בנייה

שלב ו' – יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור התעשיה על ידי שינוי יעוד קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים וקביעת מגבלות וזכויות