אפקון

היקף בנייה: 30,000 מ"ר, המזמין: ?????, זמן הקמה: ?????, סטטוס: ?????

יצירה והתאמת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורים א 'ו ב',
אזור למוסדות ציבור לחינוך, מסחר ושצ"פ.