ביה"ס אל זהארה לוד

היקף בנייה: 375 מ"ר

ווַרְדָה (בערבית: פרח)
מוטיב הווַרְדָה הוא מהעתיקים שבמוטיבים ששימשו לקישוט אריגים ורקמה.
אפשר לראותו בין דגמי רקמות עממיות, נפוץ בארצות הים התיכון,
ברקמות מהטיפוס הישן, בייחוד בצורת דגמי סרט.