בריכות אידוי דרומיות ים המלח

היקף בנייה: 13,450 מ"ר, המזמין: מפעלי ים המלח, זמן הקמה: 2014, סטטוס: הסתיים

קביעת מסגרת תכנונית לבריכות אידוי תעשייתיות המשמשות לאידוי תמיסות ושיקוע מלחים.