גבעולים

ממוקמת ממזרח לכביש באר-שבע ת"א בנקודת מפגש בין הישובים להבים ורהט. גג הבניין מאופיין בסדרת להבים המפלסים דרך ופורצים קדימה  בתנועת התקדמות דינמית של פיתוח והתקדמות. מוביל ומניע קדימה, הביא ליצירת מבנה דינאמי המונח כאנטיתיזה לסביבתו השקטה, בצורתו ובחומרי הגמר שלו,  ויוצר קשר הדוק ליישוב הסמוך – להבים