הספריה הלאומית

הוגש במסגרת מכרז להקמת הספרייה הלאומית בירושלים