לקיה שכונה 12

היקף בנייה: 149,948 מ"ר, זמן הקמה: 2014

יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים