מגרש תעשיה עתירת ידע באר שבע

היקף בנייה: 9,602 מ"ר, המזמין: עיריית באר שבע, זמן הקמה: 2010

תכנית זו מאחדת שני מגרשים הנמצאים באזור לתעשיות עתירות ידע בבאר שבע למגרש אחד ומגדילה את זכויות הבנייה על ידי תוספת שתי קומות ומרתף