מוזיאון חיל האוויר

פותח ותוכנן במסגרת הגשה למכרז להקמת מוזיאון חיל האוויר הישראלי