מפעלי ים המלח

היקף בנייה: 2,588,776 מ"ר, המזמין: מפעלי ים המלח, זמן הקמה: 2014, סטטוס: הסתיים

יצירת מסגרת תכנונית לאזור תעשייה כימית ותעשיות נלוות מתוך מגמה לאפשר את מימוש וביצוע מטרות חוק הזיכיון