מרכז אזרחי רמת חובב

היקף בנייה: 21,680 מ"ר, זמן הקמה: 2013, סטטוס: מותקן

שינוי במקום ובגאומטרית מגרשים באזור משולב תעשיה ומוסדות על מנת להקל על מימושו.