משרדי מע"צ, באר שבע

היקף בנייה: 2,300 מ"ר, המזמין: מע״צ, זמן הקמה: 1998, סטטוס: מאוכלס