מתחם האיצטדיון\הסופרים באר שבע

היקף בנייה: 37,120 מ"ר, המזמין: עיריית באר שבע, זמן הקמה: 2007, סטטוס: מאוכלס

יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים מיוחד ע"י איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה