מתחם נורית

היקף בנייה: 41,760 מ"ר, זמן הקמה: 2011

הקמת מרכז מסחרי, בית אבות, מרכז רפואי וחניון במקום מעון עולים.