מתחם סוקולוב

היקף בנייה: 45,340 מ"ר, המזמין: עיריית באר שבע, זמן הקמה: 2007, סטטוס: מאוכלס

הקמת אזור משולב מגורים ומסחר ע"י אחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים בייעוד הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בנייה