מתחם תחבורה באר שבע

היקף בנייה: 13,000 מ"ר,  המזמין: עיריית באר שבע,  זמן הקמה: 2014,  סטטוס: בביצוע