מתחם תחבורה אשקלון עיר היין

היקף בנייה: 43,000 מ"ר