מתחם תעופה

היקף בנייה: 7,840 מ"ר,  המזמין: חוצה ישראל,  זמן הקמה: 2018,  סטטוס: בתכנון