ערד פלח 4

היקף בנייה: 1,000 יחידות דיור, המזמין: רשות מקרקעי ישראל, זמן הקמה: 2023, סטטוס: בתכנון

הקמת שכונה חדשה הכוללת אזורי מגורים, אזור למוסדות ציבור לחינוך ושטחי ציבור פתוחים.