קרית עקרון

היקף בנייה: 708,623 מ"ר, 3,894 יחידות דיור המזמין: מנהל מקרקעי ישראל, זמן הקמה: בהפקדה, סטטוס: בתכנון

יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים, מסחר ותעסוקה המקושרת אל המרקם האורבני הקיים באמצעות שדרה ירוקה מרכזית