רחוב הסופרים באר שבע

היקף בנייה: 37,120 מ"ר, זמן הקמה: 2004, סטטוס: מותקן

יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים מיוחד ע"י איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה