דימונה, שכונת השחר

הקמת אזור מגורים מיוחד
ע"י  שינויים בייעוד הקרקע וקביעת הנחיות בנייה.