שפרעם

היקף בנייה: 203,012 מ"ר, סטטוס: בתהליך אישור, יעוד: תעסוקה/תעשיות

הקמת אזור תעשייה ומלאכה קלה באזור הדרום מערבי של העיר, תואמת תכנית המתאר המוצעת