פז שוקת

יצירת התאמת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים, מוסדות ציבור, מסחר, תעסוקה, שצ"פ
ופארק עירוני משולבים במער' כבישים מותאמת. מרכז תחבורה כולל תחנת רכבת ומחלף