אזור תעשיה מזרחי אופקים

היקף בנייה:

571,035 מ"ר

המזמין:

שנת הקמה:

סטטוס:

מיקום:

יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור תעשיה אופקים צפוןע"י שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

אזור תעשיה מזרחי אופקים

אזור תעשיה מזרחי אופקים