מתחם מ6 אשקלון

היקף בנייה: 824,418 מ"ר, זמן הקמה: 2016, סטטוס: מותקן

יצירה והתאמת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים, מוסדות ציבור, מסחר, תעסוקה, שצ"פ ובית עלמין, משולבים במערכת כבישים מותאמת