אירועי חברה

אירוע ציון 30 שנה לפעילות משרד ארמון אדריכלים ומתכנני ערים
אירוע שלושים שנה לארמון אדריכלים ומתכנני ערים