מרכז חינוכי אזורי של “יד ושם” בנוף הגליל

נוף הגליל

היקף בנייה:

1,720

המזמין:

תחרות מתכננים

שנת הקמה:

תחרות מתכננים

סטטוס:

תחרות מתכננים

מיקום:

נוף הגליל

הוגש במסגרת תחרות מתכננים.

מקור השראה לחיבור בין מבנה בית כנסת למוזיאון השואה, באמצעות כיכר משותפת, המעוצבת כחץ המצביע לכיוון ירושלים.
באמצעות ההעמדה והאיחוד בין המבנים, יצרנו חץ צפון חדש, אשר מצביע אל עבר המקום בו צפון ומוצפן מעיין החיים של העם היהודי.
ירושלים,.ביאליק והמצפן, שימשו לנו כמקורות ההשראה ועיצוב המתחם.

מרכז חינוכי אזורי של “יד ושם” בנוף הגליל

נוף הגליל