מתחם "העין", פארק טרה אשקלון

אשקלון

היקף בנייה:

126300 מ"ר

המזמין:

רשות מקרקעי ישראל

אושר למתן תוקף:

04/2022

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

אשקלון

מס' התכנית:

604-0896597

שטח התכנית בדונם:

126

תעשייה במ"ר:

112,523

מתחם "העין", פארק טרה אשקלון

אשקלון