אשקלון מתחם מ-6

אשקלון

היקף בנייה:

1,991,509 מ"ר

המזמין:

רשות מקרקעי ישראל

אושר למתן תוקף:

02/2018

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

אשקלון

חטיבת קרקע זו המשתרעת מצפון לשכונת עיר היין מהווה חלק מן הרקמה האורבנית המתפתחת של העיר כולל כ-4,740 יח"ד עם צפיפות בנייה ממוצעת של עד 15 יח"ד לדונם, אשר מקבלת ביטויה בבניה בצפיפות גבוהה עם בניינים בגובה של עד 20 קומות ובצפיפות נמוכה עם יח"ד גדולות של 5-6 חדרים משולבות בדירות גן. התוכנית המוצעת מתאפיינת בשצ"פ פתוח ממערב למזרח מאזור נחל חממה דרך המרכז האורבני של השכונה - כיכר פתוחה משולבת מגורים ומסחר - והמשכה מזרחה אל עבר השכונות המזרחיות החדשות ואזור התעסוקה של מתחם מ-7 בחלקה המזרחי של התוכנית מוצע אזור תעשייה ותעסוקה המהווה המשך לאזורי התעסוקה של מתחם מ-7 והמהווים אזור הפרדה בין אזורי המגורים ואזור רצועת הרכבת (קו תל אביב - באר שבע( העובר בצמוד לגבול המזרחי של התוכנית. שטח האזור המיועד לתעסוקה כ-275 דונם ומציע שטחי תעסוקה בסדר גודל של כ-680,000-מ"ר. בחלק הצפון מערבי של התוכנית נכללת הרחבה של המט"ש הקיים, על מנת לתת מענה לפתרון הקצה הנדרש בצפון העיר לאור הגידול הצפוי באוכלוסייה. מטרת התוכנית: יצירת והתאמת מסגרת תכנונית לבניה בעירוב שימושים הכוללת הקמת אזור מגורים, מוסדות - ציבור, מסחר, תעסוקה, שצ"פ משולבים במערכת כבישים מותאמת.

מס' התכנית:

תמ"ל 1047

שטח התכנית בדונם:

1,991

מס' יח"ד:

4740

תעסוקה במ"ר:

250,000

מסחר במ"ר:

17,836

מבני ציבור במ"ר:

141,741

תעשייה במ"ר:

134,717

תחבורה במ"ר

32,803

מגורים במ"ר

307,639

אשקלון מתחם מ-6

אשקלון

A view from the central boulevard towards the north
North view from east to west
Ashkelon
Even Ezra connection with M-7 and the High-Tech Park, View from the east