מתח"מ השלום

תל אביב

היקף בנייה:

350,000 מ"ר

המזמין:

תחרות מתכננים

שנת הקמה:

תחרות מתכננים

סטטוס:

תחרות מתכננים

מיקום:

תל אביב

תכנון מרכז תחבורה הכולל בינוי ופיתוח עירוני מעל תחנות מטרו ובסביבתם האורבאנית
במטרה לשפר את נוחות השימוש במערכות המתע"ן וניצול ההזדמנות להעצמת הבינוי בצפיפות גבוהה ובעירוב שימושים אינטנסיבי.

אתגרים מרכזיים בפרוייקט
• שילוב כל אמצעי התחבורה בכרטוס ומרחקי הליכה מינימאליים.
• חיבור רככבת כבדה רציפים 1-4 לרציפים 5+6 המתוכננים.
• שילוב במגמות התכנון העירוניות.
• בנייה מעל נתיבי איילון, גשר גבעת התחמושת ומסילות רכבת מבלי לעצור את התנועה ולשנות את מערך התשתיות.

מתח"מ השלום

תל אביב

מבט מדרום
מבט ממעוף הציפור
מבט על מרכז התחבורה במפלס הרחוב
מבט עלה גשר ומרכז התחבורה המוצע מכיוון צפון, מהמגדל המרובע של עזריאלי