האקדמיה ללשון עברית

ירושלים

היקף בנייה:

9,438 מ"ר

המזמין:

תחרות מתכננים

שנת הקמה:

תחרות מתכננים

סטטוס:

תחרות מתכננים

מיקום:

מבנה בן 4 קומות מחופה באבן ירושלמית אשר בקומתו העליונה מוזיאון הלשון העברית, קומת כניסה הכוללת מבואה ומרכז כנסים ואודיטוריום, בקומת המסד האקדמיה ללשון ומתחתיה מרתף חניה ואכסון.

האקדמיה ללשון עברית

ירושלים