בי"ס לחינוך מיוחד "נווה מדבר"

אבו קרינאת

היקף בנייה:

1,888 מ"ר

המזמין:

מ.מ. נווה מדבר

שנת הקמה:

2015

סטטוס:

מאוכלס

מיקום:

מ.מ. נווה מדבר

מבנה בי"ס חד קומתי המכיל: 10 כיתות לימוד, חדרי עזר, חדרי טיפולים, חדרי מדעים וטכנולוגיה, חדר אוכל, מטבח מרכזי, מטבח לימודי ומנהלה.

בי"ס לחינוך מיוחד "נווה מדבר"

אבו קרינאת