מתחם תחבורה עיר היין

אשקלון

היקף בנייה:

35,327 מ"ר

המזמין:

רשות מקרקעי ישראל

שנת הקמה:

סטטוס:

בתוקף

מיקום:

אשקלון

מס' התכנית:

תמ"ל 1006

שטח התכנית בדונם:

4,204

התכנית אושרה למתן תוקף:

03/2017

מתחם תחבורה עיר היין

אשקלון

פארק ההייטק
פארק ההייטק